גיא תותי

שירותי נוטריון
מקצועי

תרגומים נוטריוניים

ניתן לתרגם תרגום נוטריוני כל מסמך לכל שפה. על מנת לתרגם נוטריונית יש לגשת לנוטריון שיודע את שפת המקור והשפה המבוקשת. על הנוטריון להיות מקצועי ומוסמך על פי חוק. מסמך שתורגם נוטריונית מהווה למסמך מחייב רשמי ומשפטי.

התרגום הנוטריוני נועד לשימוש מחוץ לגבולות המדינה, ויש צורך בו כאשר קיימת דרישה למסמכים רשמיים על ידי מוסדות ממלכתיים או ציבוריים. הוא מהווה לאסמכתא כי התרגום בוצע באמינות, באופן מדויק ושהתקיימה בדיקה על ידי גורם מקצועי.

המשרד הוקם ומנוהל ע"י עו"ד גיא תותי

תעודת נישואין • תעודת גירושין • ייפוי כוח • כתב תביעה • כתב תשובה • תצהיר • פסק דין • הסכמים • תעודת זהות • דרכון • תעודת לידה • תעודות לימודים • תעודות רפואיות • תעודת שחרור מהצבא • תעודת פטירה • רישיון עסק • תקנון • תזכיר • מסמכי חברה ומסמכים ציבוריים נוספים.
 

בין המבקשים תרגום נוטריוני למסמכים השונים יהיו: סטודנטים המעוניינים לרכוש השכלתם בחו"ל, ציבור שנדרש להגיש מסמכים משפטיים לבתי משפט במדינה זרה וכאשר מתבקשים להגיש מסמכי תנועה לשם עבר בין מדינות. בהתאם לחוק במדינת ישראל, עלות תרגום נוטריוני היא עלות אחידה וקבועה. זאת באופן גורף לכלל הנוטריונים במדינה.

תרגום לשפות שונות

כאשר יש צורך בהעברת מסמכים לגוף כלשהו במדינה אחרת, או לחילופין מסמך ממדינה זרה לגוף ישראלי – סביר ויהיה צורך לתרגם את המסמך על ידי נוטריון. התרגום יכול להיות לשפות שונות והשליטה בשפות צריכה להיות ברמה גבוהה ביותר.

אין תרגום נוטריוני אומר בהכרח כי הנוטריון תרגם בעצמו את כל המסמך, אלא סביר ומתרגם אחר עשה זאת והנוטריון חתם ואישר כי המסמך אכן תורגם באופן נכון. חשוב לציין כי גם אישור של נוטריון על מסמך שאחר תרגם מהווה תרגום נוטריוני.

לרוב נתקל בצורך לתרגם מסמך או תעודה רשמית כשמדובר:

אין תרגום נוטריוני אומר בהכרח כי הנוטריון תרגם בעצמו את כל המסמך, אלא סביר ומתרגם אחר עשה זאת והנוטריון חתם ואישר כי המסמך אכן תורגם באופן נכון. חשוב לציין כי גם אישור של נוטריון על מסמך שאחר תרגם מהווה תרגום נוטריוני.

אישור נוטריוני לתרגומים

התרגום הנוטריוני מייצג מצב בו אדם פונה אל נוטריון כדי לתרגם מסמך. יש בכוחו של הנוטריון לקבל תרגום של מתרגם מקצועי אחר ולאשר כי המתרגם אכן יודע את שתי השפות.

בהתאם לתקנה 9(ב) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977 נוסח האישורים הנוטריונים יהיה בהתאם לטפסים שבתוספת השנייה.

סוגיית אישור הצהרת המתרגם מוסדרת בסעיף 14א לתקנות הנוטריונים, 1977.

על הנוטריון לאשר כי המתרגם תרגם את המסמך שלפניו. על נוטריון שמאשר תרגום לאשר כי קיבל תצהיר או הצהרה של המתרגם בדבר נאמנותו לשפת המקור של המסמך. בהתאם לסעיף 7(4) לחוק הנוטריונים על הנוטריון לציין כי האישור לא מהווה אישור נכונות של התרגום על ידי הנוטריון.

אישור הצהרת מתרגם

לאישורי הנוטריון עם תיקון 11/2019 לתקנות הנוטריונים התווסף אישור הצהרת מתרגם. אישור נוטריון להצהרת מתרגם מעגן את האפשרות של הנוטריון להצביע על נכונות תרגום של מסמך מסוים. משמע, הנוטריון יכול לאשר כי המתרגם הצהיר בפניו על נכונות התרגום.

מוסדות רשמיים כגון משרדים ממשלתיים, בנקים ובתי משפט בארץ ובחו"ל לרוב לא יסתפקו באישור נוטריון להצהרת מתרגם מפני שהתרגום עצמו לא מאושר על ידי הנוטריון.

ראוי לציין כי האישור נוגע להצהרת המתרגם על נכונות התרגום ולא על נכונות התרגם.

תרגום לשפות שונות

במקרים רבים ומגוונים אנו עשויים להיתקל בצורך לתרגום חוזים ומסמכים עסקיים. זאת כאשר מדובר במסמכים רשמיים, מסמכים עסקיים, חוזים ובתכנים אישיים שקיים בהם צורך לביצוע הליך משפטי בירוקרטי כזה או אחר בחו"ל.

ניתן לתרגם חוזים ומסמכים עסקיים, לאנגלית ולשפות שונות על ידי מתרגם מקצועי. על תרגומו יש לתת אישור נכונות תרגום תעודה, או לחילופין התרגום יכול להתבצע על ידי נוטריון.

תרגום תעודת נישואין, גירושין, לידה וכו'

קיימות תעודות אשר להן חשיבות רבה. לדוגמה, תעודות נישואין, גירושין, לידה וכדומה. את התעודות מקבלים במועצות דתיות או לחילופין במוסדות מדיניים. תעודות בעלות ערך וחשיבות גבוהה יידרשו לעיתים לעדכון פרטים ולרישום ברשויות שונות בחו"ל.

על מנת ליתן תוקף לתעודה במדינה זרה נדרש תרגום לתעודה. זאת על מנת להוכיח את הסטטוס המשפחתי וקשרי הנישואין למוסדות ורשויות שונות בחו"ל כמו רשויות המס, בנקים וכו'.
ניתן לתרגם את התעודה לאנגלית על ידי נוטריון או מתרגם איכותי ומקצועי, בעל ניסיון, ובקיא בשפות הנדרשות. ועל תרגומו נוטריון יכול לתת אישור נכונות תרגום תעודה.
על מנת שהתרגום הנוטריוני יהיה תקף גם בחו"ל יש צורך להחתים אותו בחותמת אפוסטיל – אישור אפוסטיל, שמהווה לאישור רשמי ומאמתת את המסמך כמסמך רשמי מישראל. אפוסטיל של הנוטריון מתבצע בבית משפט בישראל.

תרגום מסמכי הגירה

כחלק ממעבר למדינה אחרת באופן זמני או קבוע יש צורך לעבור בירוקרטיה רבה. כחלק מהבירוקרטיה, עשויה להיות דרישה לתרגום מסמכים ותעודות השכלה, נישואין, תנועות בנק ועוד לשלל שפות. הדרישות שונות ממדינה אחת לאחרת.

קיימות דרגות שונות של אימות מסמכים ותעודות והיקף הדרישה נקבע על ידי הגוף המבקש את המסמכים והתעודות השונות.

דרגות האימות הן:

התעודות והמסמכים המתורגמים משמשים לכרטיס הכניסה למדינה ועל כן יש לבחור מקום מקצועי ואמין לשם תרגומן.