גיא תותי

שירותי נוטריון
מקצועי

אישורי נוטריון

נוטריון הוא עורך דין בעל וותק של למעלה מ-10 שנים במקצוע, אשר עבר השתלמות וקיבל הסכמה ממשרד המשפטים לערוך, לאשר, לייעץ ולאמת מסמכים משפטיים שונים על פי חוק נוטריון. חתימת הנוטריון מהווה בעיני בית המשפט לאימות המסמך ומעידה על מקוריות המסמך ועל רצון הצדדים לחתימה עליו.

מפאת העובדה כי אישור הנוטריון נותן למסמך תוקף משפטי ומייתר את הדרישה להוכחה נוספת כי המסמך מאומת, קיימת דרישה בתכיפות גבוהה להמצאת אישור נוטריוני בהליכים משפטיים ומנהליים שונים.

בסמכויות הנוטריון כל האמור לעיל בהתאם לסעיף 7 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976:

(1)   לאמת חתימה על מסמך;
(2)   לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
(3)   לאשר נכונותו של העתק מסמך;
(4)   לאשר נכונותו של תרגום מסמך;
(5)   לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
(6)   לאשר שאדם פלוני חי;
(7)   לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
(8)   לערוך העדה של מסמך סחיר;
(9)   לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או
       מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
(10)  להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
(11)  לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

אפוסטיל

אפוסטיל משמעו אימות תעודה שהונפקה מרשות ציבורית (לדוגמה: תעודת לידה, תעודת יושר, תעודת גירושין, תעודת פטירה וכדומה) במדינה אחת ועתידה להיות מוגשת בתחומי מדינה אחרת אשר חתומה על אמנת האג מיום 5 לאוקטובר 1961.

חותמת האפוסטיל מפשטת, מייעלת ומקצרת תהליכים בירוקרטיים כדוגמת קבלת אישור ממשרד המשפטים לאימות חתימת הנוטריון, פניה אל משרד החוץ לאימות חתימת משרד הפנים ואישור מקונסוליית המדינה שאליה יישלח המסמך המיועד.

לשם קבלת חותמת האפוסטיל, על המסמכים להיות מאושרים תחילה על ידי נוטריון. לאחר אישור הנוטריון ניתן להעניק את החותמת למסמך. חותמת האפוסטיל למעשה מאמתת את חתימת הנוטריון החתום על התעודה או המסמך שהונפק ומאשרת כי העו"ד החתום הוא אכן נוטריון.

צוואה נוטריונית

בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה, תשכ"ה 1965 – קיימות מספר דרכים לעשות צוואה, אחת מהדרכים שניתן לעשות צוואה היא בפני רשות. יש בכוחו של נוטריון בעניין זה ככוחה של רשות ולכן ניתן לערוך צוואה מסוג זה בפני נוטריון.

תהליך עריכה ואישור צוואה נוטריונית מצריך התייצבות בפני נוטריון. על הנוטריון האחריות לברר זהות הניצבים בפניו, זאת לדוגמה על ידי הזדהות עם תעודת מזהה. על הצוואה להיות מנוסחת באופן רהוט, ברור ובצורה שמבהירה ומביעה את רצון המצווה בצורה הטובה ביותר באופן שלא משתמע על שני פנים.

באישור הנוטריוני, הנוטריון יציין את אופן הזיהוי של המצווה. כמו כן, חלה חובה על הנוטריון לצרף להעתק הצוואה צילום התעודה איתה המצווה הזדהה.

בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה על הנוטריון להקריא בפני המצווה את הצוואה בשפתו שלו והמצווה יצהיר שזוהי צוואתו. חלה חובה על הנוטריון לוודא כי המצווה הפנים ומבין את הוראות צוואתו, חתם עליה במודע וברצון ללא לחץ מגורמים שונים. רק לאחר ווידוא הבנתו של המצווה יינתן האישור של הצוואה הנוטריונית. לנוטריון שיקול הדעת האם המצווה אכן מבין ומודע למעשיו.

היתרון הגדול בעריכת צוואה נוטריונית הוא שהיא עשויה למנוע סיכויי התנגדות פוטנציאליים. היא מעצימה את הוודאות לתוקף המשפטי של הצוואה.

כמה קריטריונים לרישום צוואה בפני נוטריון:

• חלה חובה כי האישור הנוטריוני לעשיית הצוואה יהיה בנוסח טופס מספר 13 המצוי בתוספת השנייה       לתקנות הנוטריונים.

• לאחר שהמצווה הקריא את נוסח הצוואה או לחילופים הנוטריון הקריא את הצוואה למצווה, על                 הנוטריון לציין כי הוא מאשר שהמצווה מודע ומצהיר שזוהי צוואתו האחרונה.

• על הנוטריון לחתום בכתב יד ובחותמתו על כל עמודי הצוואה, לסמן אותה במספר או באות ולצרף             את הצוואה לאישור נוטריון זאת על ידי כריכתה בעזרת סרט אדום מבד והטבעת חותם הנוטריון.

• על הנוטריון לשמור עותק של האישור, תעודה רפואית (אם ניתנה) וצילום תעודת זיהוי המצווה.

• הצוואה שאושרה תוחזק בקלסר צוואות הנוטריון ועל הנוטריון לרשום את פרטי הפעולה ומספרה             בספר הנוטריונים המנוהל במשרדו. על הנוטריון מוטלת חובה לניהול רישום כל הצוואות ופרטיהן         שנעשו בפניו זאת על ידי ציון המספר הסידורי שלהן, שם המצווה ותאריך האישור.

תרגומים נוטריוניים

ניתן לתרגם תרגום נוטריוני כל מסמך לכל שפה. על מנת לתרגם נוטריונית יש לגשת לנוטריון שיודע את שפת המקור והשפה המבוקשת. על הנוטריון להיות מקצועי ומוסמך על פי חוק. מסמך שתורגם נוטריונית מהווה למסמך מחייב רשמי ומשפטי.

התרגום הנוטריוני נועד לשימוש מחוץ לגבולות המדינה, ויש צורך בו כאשר קיימת דרישה למסמכים רשמיים על ידי מוסדות ממלכתיים או ציבוריים. הוא מהווה לאסמכתא כי התרגום בוצע באמינות, באופן מדויק ושהתקיימה בדיקה על ידי גורם מקצועי.

מסמכים נפוצים שקיים צורך לתרגום נוטריוני הם:

תעודת נישואין  •  תעודת גירושין  •  ייפוי כוח •  כתב תביעה  •  כתב תשובה  •  תצהיר  •  פסק דין  •  הסכמים  •  תעודת זהות  •  דרכון  •  תעודת לידה  •  תעודות לימודים  •  תעודות רפואיות  •  תעודת שחרור מהצבא  •  תעודת פטירה  •  רישיון עסק  •  תקנון  •  תזכיר  •  מסמכי חברה ומסמכים ציבוריים נוספים.

בין המבקשים תרגום נוטריוני למסמכים השונים יהיו: סטודנטים המעוניינים לרכוש השכלתם בחו"ל, ציבור שנדרש להגיש מסמכים משפטיים לבתי משפט במדינה זרה וכאשר מתבקשים להגיש מסמכי תנועה לשם עבר בין מדינות. בהתאם לחוק במדינת ישראל, עלות תרגום נוטריוני היא עלות אחידה וקבועה. זאת באופן גורף לכלל הנוטריונים במדינה. לעיתים עשוי התעריף להשתנות בהתאם למדד המחיר לצרכן. את התעריף ניתן למצוא באתר משרד המשפטים משום שהשירות ניתן כשירות בשם המדינה.

תרגום תעודת נישואין, גירושין, לידה וכו'

קיימות תעודות אשר להן חשיבות רבה. לדוגמה, תעודות נישואין, גירושין, לידה וכדומה. את התעודות מקבלים במועצות דתיות או לחילופין במוסדות מדיניים.
תעודות בעלות ערך וחשיבות גבוהה יידרשו לעיתים לעדכון פרטים ולרישום ברשויות שונות בחו"ל.
על מנת ליתן תוקף לתעודה במדינה זרה נדרש תרדום לתעודה. זאת על מנת להוכיח את הסטטוס המשפחתי וקשרי הנישואין למוסדות ורשויות שונות בחו"ל כמו רשויות המס, בנקים וכו'.
ניתן לתרגם את התעודה לאנגלית על ידי נוטריון או מתרגם איכותי ומקצועי, בעל ניסיון, ובקיא בשפות הנדרשות. ועל תרגומו נוטריון יכול לתת אישור נכונות תרגום תעודה.
על מנת שהתרגום הנוטריוני יהיה תקף גם בחו"ל יש צורך להחתים אותו בחותמת אפוסטיל- אישור אפוסטיל, שמהווה לאישור רשמי ומאמתת את המסמך כמסמך רשמי מישראל.

תרגום חוזים ומסמכים עסקיים

במקרים רבים ומגוונים אנו עשויים להיתקל בצורך לתרגום חוזים ומסמכים עסקיים.
זאת כאשר מדובר במסמכים רשמיים, מסמכים עסקיים, חוזים ובתכנים אישיים שקיים בהם צורך לביצוע הליך משפטי בירוקרטי כזה או אחר בחו"ל.
ניתן לתרגם חוזים ומסמכים עסקיים, לאנגלית ולשפות שונות על ידי מתרגם מקצועי. על תרגומו יש לתת אישור נכונות תרגום תעודה, או לחילופין התרגום יכול להתבצע על ידי נוטריון.

תצהיר נוטריוני

תצהיר הוא מסמך הנחתם בפני עורך דין או לחילופין נוטריון המאשר אותו ומשמש עדות כתובה של מוסר התצהיר. משקלו של התצהיר הוא כעדות בעל פה בבית המשפט.

עם זאת, תצהירים שמאומתים מול עורכי-דין אמנם אמינים, אך תצהיר נוטריוני אמין פי כמה. תצהיר נוטריוני משמש כראיה חזקה ואמינה בבתי המשפט ולא נדרש דבר לחיזוקו.

הנוטריונים כפופים לכללי אתיקה מחמירים ועל עורכי דין לצבור וותק, לעמוד בקריטריונים נוקשים ולעבור הסכמה והכשרה מיוחדת על מנת להפוך לנוטריונים. על כן, התצהיר הנוטריוני בעל מעמד כה גבוה.

התצהיר הנוטריוני נדרש לרוב מרשויות אשר דורשות תצהיר נוטריוני וזאת בשביל רמת וודאות גבוהה ביותר. התצהיר הנוטריוני בנוי באופן אחיד וקבוע ומסודר באופן שמקשה על זיופו. הוא נחתם בפני נוטריון ומשמעו כי הנוטריון מאשר את תוכן ההצהרה, המצהיר דובר אמת והוזהר כי במידה ודובר שקר יישא בעונש הקבוע בחוק.

אימות חתימה על מסמכים

בהתאם לסעיף 15 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ניתן לראות אימות חתימת תצהיר כראיה כשרה בפני בית המשפט. בעת החתימה, החותם מאשר ומצהיר כי הוא דובר אמת ומודע להשלכות המנויות בחוק במידה והוא דובר שקר.

אימות חתימה על מסמכים בעל חשיבות רבה ועל כן הוא מוסדר בחוק. האימות נדרש לעיתים לשם קבלת משכנתה מהבנק לדוגמה או לכל צורך אחר. האימות מבחינה משפטית מהווה למסמך שמעניק תוקף משפטי ומאשר את זהות החותם.

על הנוטריון לבדוק כחלק מהאימות כי האדם שחתם עשה זאת כאשר הוא מודע לתוכן המסמך, ללא אמצעי כפייה ומתוך צלילות דעת ורצון חופשי שלו. כל אלו יעידו על התקינות המשפטית של המסמך.

אישור הסכמי ממון

הסכם ממון קובע ומתייחס לדרך ולאופן שבו הרכוש יתחלק בין בני הזוג במקרה של פירוד, גירושין או פטירה, הוא הסכם בעל חשיבות גבוהה. הוא עשוי לקבוע את העתיד הכלכלי של בני הזוג להם ההסכם שייך. ההסכם מהווה לדרך היחידה דרכה ניתן יהיה להסדיר חלוקת רכוש בשונה מן הקבוע בחוק.

על פי חוק, במידה וההסכם נחתם לאחר הנישואין או במהלך הליך גירושין קיימת בפני הזוג אפשרות יחידה לעריכת ההסכם וזאת על ידי פנייה לבית המשפט ולבקש ממנו אישור. אם ההסכם נחתם טרם הנישואין, ניתן לקבל אישור על ידי נוטריון מוסמך בלבד. תוקף ההסכם חל על כל בני זוג אשר מעוניינים להסדיר מראש את תחומים פיננסיים שלהם. חלק ממהותו של הסכם הממון הוא מתן שקט נפשי בפן הכלכלי במקרה של תום הנישואין או הקשר. על כן, חשוב ללכת במקרה כזה לנוטריון מקצועי, מיומן ומנוסה.

תפקיד הנוטריון בזמן עריכת ההסכם הוא ווידוא ששני בני הזוג חותמים על ההסכם מרצונם האישי, ללא כפייה מגורם חיצוני ושהם חותמים מהסכמתם החופשית. חלק מהציבור עלול שלא להכיר את חוק יחסי הממון בישראל. על כן תפקיד הנוטריון בין היתר, לוודא שהם מבינים את משמעות חתימת ההסכם.

יש צורך לערוך הבדל בין אימות לאישור הסכם ממון. יש בכוחו של הנוטריון לאמת את הסכם הממון אך לא לאשרו. יש לעמוד מול בד"ר (בית דין רבני) ובית המשפט לענייני משפחה בגדי להשיג אישור להסכם ממון. בידי הנוטריון לאשר נושאים רכושים בלבד. ערכאה משפטית היא המוסמכת היחידה בכדי לקבוע מה היא טובת הילד, על כן היא זו שתסדיר נושאים כמו דמי מזונות, משמורת על הילדים והסדרי ראייה.

לאימות הסכם ממון על ידי נוטריון קיימים יתרונות שונים:


הנוטריון הוא אדם מקצועי ומיומן אשר קיבל סמכויות שונות ורחבות בהתאם לסעיף 7 לחוק הנוטריונים. תחילה יש להדגיש כי הסכם ממון שלא עבר את אישורו של גוף משפטי או נוטריון אין לראותו כתקף. אימות על ידי נוטריון מונע מצבים בהם אחד מבני הזוג החתומים עלול לטעון לחוסר כשירות של המסמך. חתימתו של הנוטריון על ההסכם מעידה על כך שהצדדים חתמו מרצונם החופשי, בגמירות דעת והבינו את המסמך המוצג לפניהם. על כן לא ניתן לבטל את ההסכם בשל חוסר הבנה או לחילופין להעלות טענה כי ההסכם נחתם תחת כפייה.

ייפוי כוח נוטריוני

ייפוי כוח הוא למעשה הקניית זכות לאדם להעביר את הכוח לבצע פעולה בשמו וזאת על ידי מסמך משפטי. בהתאם לחוק השליחות, יש ביכולת כל אדם בגיר וכשיר משפטית להסמיך אחר לביצוע פעולות משפטיות בשמו, בתחום אחד או במגוון תחומים. קיימים ייפוי כוח מסוימים אשר חלה חובה שעורך דין יהיו חתום עליהם. ייפוי כוח נוטריוני הוא הסכם הדורש אימות חתימה על ידי נוטריון. כאשר הנוטריון מאמת חתימה עליו לוודא את זהות החותמים על מנת למנוע זיופים ואת רמת כשירות החתומים וצלילותם.

קיים שוני מהותי בין ייפוי כוח כללי לייפוי כוח מיוחד. ייפוי כוח מיוחד נוגע בנושאים ספציפיים כמו העברת בעלות לנכס, רכישה ומכירת נכס, ביצוע פעולות בחשבונות בנק וכדומה. זאת בניגוד לייפוי כוח כללי אשר לא מגדיר נושא ספציפי אחד ויחיד אלא נוגע במספר פעולות משפטיות

נוסף על סוגי ייפוי כוח אלו קיים גם ייפוי הכוח המתמשך. בעזרת מסמך זה, אדם מסמיך אחר להסדיר את ענייניו, או חלקם למועד שבו לא יהיה עצמאי וכשיר יותר לעשות זאת. תוקף ייפוי כוח כללי פוקע כאשר חולפות 10 שנים ממועד החתימה אלא אם צוין מועד אחר שבו יפקע התוקף. ולעומת זאת, ייפוי כוח נוטריוני מתבטל כאשר צד להסכם נפטר או איבד כשירות משפטית.

בהתאם לסעיף 20 לחוק הנוטריונים, קיימים שני מצבים בהם קיימת דרישה לחתימה של נוטריון על מסמך ייפוי כוח:

 1. ייפוי כוח כללי – כאשר אדם נותן את הכוח לאדם אחר לפעול ולחתום על מסמכים בשמו וזאת מפני שאינו יכול לבצע פעולות משפטיות בעצמו לדוגמה בשל מחלה, מגורים בחו"ל, אי כשירות וכדומה. בשל החשיבות והמשמעות של ייפוי כוח זה, המחוקק ראה לנכון כי ראוי שייפוי כוח זה ייחתם בפני נוטריון וזאת על מנת להצביע על אמינות ויוסר החשש של זיוף ומרמה.

2. ייפוי כוח בעסקת נדל"ן – כאשר מדובר בעסקת מקרקעין אשר דורשת אישור טאבו יש צורך במסמך ייפוי כוח אשר נחתם מול נוטריון. סוג עסקה מעין זה מחייב חתימת נוטריון בשל הסכומים הגבוהים עליהם מדובר. יש לבדוק את האותנטיות והאמינות של המסמך וזאת על ידי כך שהנוטריון בודק את זהות החתום.

ייפוי כוח מתמשך